Pojďte s námi dělat dobré skutky!

Přijďte zahájit adventní čas na benefici, kde ostravské neziskové organizace představí svou činnost a kde budou oceněni ti „andělé“ mezi námi, kteří ve volném čase či nad rámec pracovních povinností pomáhají dobré věci.

Začínáme od 16 hod v úterý 28. listopadu 2017 v Impact Hubu Ostrava na Sokolské třídě 1263/24, Moravská Ostrava (vedle klubu Parník).

Součástí akce je také moderovaný program od 17,00 do 18,30 hod. Těšit se můžete na komorní pěvecký soubor Ostravská klika, vystoupení studentů Múzické školy a  klientů zúčastněných neziskových organizací. Bude rovněž oceněno mimořádné úsilí lidí, kteří pomohli. Provázet večer a kulturní program slovem bude moderátor Roman Pastorek.

Není náhodou, že tato akce se koná právě na Mezinárodní svátek dárcovství #GivingTuesday :-)

Pozvánka ke stažení pro zasílání mailem a video upoutávka.

Podrobný program zde

Informace budeme dále doplňovat!


Nabízíme prodej nejen vánočních předmětů vyrobených klienty neziskových organizací, tvořivé dílny, kulturní vystoupení v podání uživatelů sociálních služeb, přehlídka poptávky neziskovek po tom, čeho se jim aktuálně nedostává (konkrétní odborné služby, ochotné ruce, materiál, finance…) a nabídky jednotlivců/organizací, kteří umějí a chtějí pomoci, chtějí získat zkušenost či praxi a hlavně dobrý pocit z práce, která má smysl. Akce je otevřena pro veřejnost, dobrovolné vstupné bude využito na podporu tohoto projektu. 

Chcete-li pomoci a nevíte jak, přijďte se inspirovat...

Jedná se o již 12. ročník benefice, přičemž se akce loni vrátila zpět do centra Ostravy, kde se v roce 2006 konala poprvé a kde v roce 2007 získala cenu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Záštitu nad letošním ročníkem převzal náměstek Statutárního města Ostrava Mgr. Michal Mariánek.

Letošního ročníku se účastní tyto organizace:

Eko-info centrum Ostrava z.s. – Od roku 1999 šíříme osvětu v oblasti ochrany životního prostředí, realizujeme ekovýchovné přednášky, programy a pobyty pro děti i celé rodiny, provozujeme mobilní férovou kavárnu s prodejem faitrade výrobků. V roce 2004 jsme činnost rozšířili o sociální a komunitní projekty, organizujeme benefici neziskovek Advent plný andělů, spolupořádáme přehlídku sociálních služeb Lidé lidem, pracujeme v oblasti rovných příležitostí mužů a žen, věnujeme se koučinku. Klademe důraz na respekt k lidem i přírodě. Podpořte nás třeba nákupem na GIVT, nebude vás to stát např. při nákupu vánočních dárků ani korunu navíc :-)

Asociace integrativních koučů - Naši členové působí v mnoha oblastech – ve školství a vzdělávání, v byznyse, v sociálních službách, v práci s mladými delikventy, v akademické sféře, v nadnárodních společnostech. Díky tomuto širokému záběru můžeme říci, že se nám daří naplňovat naši vizi Lidé lidmi, kdy zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný. Pomozte nám najít PATRONY – DÁRCEkteří chtějí člověku nejlépe z neziskové organizace pomoci v jeho osobním a profesním rozvoji.

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením - Patříme k největším poskytovatelům sociálních služeb na území města Ostravy. V našich pobytových zařízeních poskytujeme sociální služby lidem ve věku od devíti let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným. Naší společnou snahou je umožnit klientům žít v co nejvyšší možné míře plnohodnotným způsobem života.  Vítáme jakoukoliv pomoc, a to jak ve formě finanční (např. na financování volnočasových aktivit klientů – návštěvy kulturních a sportovních událostí, ozdravné pobyty, nákup rehabilitačních pomůcek, výtvarných potřeb atd.) anebo ve formě nabídky zážitkových aktivit pro naše klienty.

MENS SANA, o.p.s. – Vznikli jsme v roce 1996 pro podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví. V září 2015 jsme otevřeli Centrum pro trénování paměti. V současné době poskytujeme sociální služby, kognitivní a pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, zaměřené na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, na prevenci a destigmatizaci. Naše služby poskytujeme ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením. Pro náš projekt Nácvikové bydlení přivítáme jakékoli vybavení domácnosti.

MOST ProTibet, o. p. s. - Podporujeme vzdělanost a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, tibetských seniorů, buddhistických mnichů a mnišek a nomádů. Zabýváme se rozvojovou pomocí v indickém Himálaji a Tibetu, podporujeme místní komunity a školy i řemeslné tradice. Pro českou veřejnost i školy pořádáme pravidelné kulturně vzdělávací akce jako každoroční Festival ProTibet, nabízíme přednášky, workshopy a výstavy. Hodila by se nám odborná pomoc v oblasti marketingu, propagace a grafiky.

Plant for the Planet - Organizaci založil v roce 2007 v Německu devítiletý chlapec Felix Finkbeiner. Na celém světě sází desítky tisíc dětí stromy a šíří povědomí o klimatické krizi mezi své vrstevníky. Ve spolupráci s OSN zasadily již neuvěřitelných 14 miliard stromů ve více než 130 zemích světa. Aktuálním cílem je vysadit 150 stromů na každého člověka na Zemi. Po deseti letech úspěchů organizace napříč kontinenty se rodí i české zastoupení. Děti z Ostravy začínají taky sázet a myslí to vážně. Stop talking. Start planting. Pojďte do toho s námi - nákupem sazenic, poskytnutím místa pro stromy, vlastním zapojením.

Prapos z.s. - Provozujeme Sociálně terapeutickou dílnu KROKY, Centrum denních služeb START, terénní službu Podporu samostatného bydlení a Přepravu handicapovaných osob. Postupně se otevíráme pro lidi s vyšší mírou postižení, naším cílem je cílená příprava a hledání maximální míry pracovního uplatnění pro osoby ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří se sami chtějí podílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Uvítáme příspěvek pro výrobu mýdel a svíček a na pořízení fotoaparátu.

Spirála o.p.s. - Poskytujeme sociální rehabilitaci a zaměstnávání v chráněných podmínkách osobám s dlouhodobým duševním onemocněním v prostředí tréninkových kaváren Klub Kafe Ostrava v Ostravě-Zábřehu a Kafárna v Ostravě-Porubě. Nabízíme také cateringové služby veřejnosti. Našim posláním je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění. Pro novou gastrovýrobnu hledáme nebytové prostory o celkové výměře min. 200 m2, nevíte o něčem?

Středisko pracovní rehabilitace - Organizujeme pro naše klienty výchovně-vzdělávací programy, aktivizační činnosti, sportovní využití např. v oddílu bowlingu, práci v terapeutických dílnách – dřevodílna, drátkování, keramika, šicí dílna, výroba svíček a košíků. Poskytujeme přímou obslužnou péči a podporujeme klienty v soběstačnosti. Naši cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním  a kombinovaným postižením. Budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete sehnat zimní výbavu pro náš sociální automobil, příp. přispějete na dokoupení další řady sedadel.