Aktivně pro rovné šance

samostatné stránky projektu

AKTUALITA:

Kurz Zahájení podnikání startuje ve Frýdku-Místku od 23.9.2014, více info zde a zde možnost přihlášení

V květnu 2013 jsme začali realizovat projekt s názvem Aktivně pro rovné šance, jehož specifickými cíli jsou tvorba a realizace interaktivních workshopů zaměřených na zahájení podnikání, tvorba a rozvoj místního partnerství, uspořádání diskuzních skupin. Hlavními místy realizace budou města Ostrava, Opava a Frýdek-Místek.

Stručné informace o projektu:

Realizátor projektu:
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Finanční partneři projektu:
VŠB-TUO Ostrava
EICO Ostrava

Operační program:
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Termín realizace:
květen 2013 až duben 2015

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zlepšení situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím tvorby a realizace komplexního programu, směřujícího k podpoře zahájení a rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji.

Aktivity projektu:

  • vzdělávací kurzy pro zahájení podnikání,
  • mentoring a koučing,
  • tematicky zaměřené diskuzní skupiny,
  • rozvoj místního partnerství.

Cílové skupiny:
Akce jsou určeny pro tyto cílové skupiny:

  • osoby v předdůchodové věku,
  • osoby začínající podnikat,
  • osoby ohrožené nezaměstnaností,
  • osoby vracející se z MD/RD.

Rozpočet:
5,6 mil. Kč

Informace k seminářům ke stažení