Genderově korektní Moravskoslezský kraj

 

Příjemce: Moravskoslezský kraj, Partner: Eko-info centrum Ostrava z.s.

GEKOM je projekt financovaný operačním programem Zaměstnanost, jeho cílem je podpora rovných příležitostí mužů a žen na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) a v jeho vybraných příspěvkových organizacích (PO) z 5 oblastí - sociální věci, kultura, zdravotnictví, školství, doprava. 

Hlavním cílem projektu je zpracování genderové analýzy v rámci KÚ MSK a vybraných PO za účelem vytvoření Strategie rovných příležitostí žen a mužů, která vymezí směr dalšího rozvoje jako největší korporace v MSK. Druhotným cílem je zvýšení povědomí zaměstnanců KÚ MSK o genderové problematice a nastavení modelu spolupráce a sdílení informací nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi ostatními krajskými úřady, zejména prostřednictvím využívání informací a příkladů dobré praxe.  

Projekt bude realizován od září 2017 do února 2019 a jednotlivé kroky budou probíhat zhruba v následujících termínech:
  • - analýza KÚ (září 2017 - březen 2018 - právě probíhá)
  • - úvodní workshopy pro vedoucí pracovníky (již proběhly 12.-13.10., 19.-20.10.), prezentace ke stažení: GENDER pojmyGEKOM projekt
  • - dotazníková šetření zaměstnanců (říjen 2017 - právě probíhá)
  • - semináře pro zaměstnance (listopad - prosinec 2017)
  • - skupinové diskuse (leden 2018)
  • - analýzy PO (leden - listopad 2018)
  • - řízené rozhovory (únor 2018)
  • - návrh strategie (draft návrhové části červen 2018, kompletní verze vč. akčního plánu a zapracování výsledků z PO prosinec 2018)
  • - závěrečné workshopy pro vedoucí pracovníky (leden 2019)