Kontakt

Eko-info centrum Ostrava z.s.
Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava

předsedkyně:                 

Ing. Ivana Mariánková, tel.: 737 505 288  info@eico.czivana.mariankova@gmail.com                           (prosím posílejte elektronickou poštu raději na obě e-mailové adresy současně, občas nás doručování mailů zlobí)

místopředsedkyně:     Ing. Mgr. Zuzana Krautová, tel.: 734 380 008, zuzka@eico.cz
       
bankovní spojení:     231208036/5500 (Raiffeisenbank, transparentní účet)
právní forma:     spolek (dříve občanské sdružení) zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4563
datová schránka:     3nyt9gm
IČ:     69610720
DIČ:     CZ6961072

 Ten andělský nápis na fotce tam je čirou náhodou. 

I když na ně tak úplně nevěříme, doufáme, že drží ochrannou ruku i nad těmi, kdo na ně tak úplně nevěří…