Informace pro dárce

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes www.givt.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz, booking.com nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc! 

Tady naleznete více informací a zde profil naší organizace na GIVT.

Za Vaši podporu Vám předem děkujeme!

Eko-info centrum Ostrava (EICO) je nevládní nezisková organizace (NNO), hlavním měřítkem tedy není zisk jako u komerčních firem, ale snaha naplňovat konkrétní poslání organizace a řešit konkrétní problémy společnosti.
NNO získávají finance na svou činnost jednak interně (členské příspěvky, prodej vlastních produktů a služeb) nebo externě (veřejné sbírky, dary jednotlivců a firem, granty, dotace). Obecně má většina neziskových organizací problémy se zajištěním dostatečných zdrojů na svou činnost, které jsou v současné době znásobeny tím, že zahraniční nadace z České republiky jako stabilní demokracie odcházejí dále na východ. Neziskové organizace se tak ocitají v přelomovém období, které některé z nich nemusí přežít.
Pokud chcete svým finančním příspěvkem podpořit naši činnost, můžete svůj dar poukázat ve prospěch našeho transparentního účtu 231208036/5500 (Raiffeisenbank).  Dárcům nad 1 000,- Kč automaticky posíláme potvrzení pro snížení daňového základu. Pokud přispějete převodem z účtu, dejte nám prosím vědět Vaši adresu, aby jsme Vám mohli zaslat děkovný certifikát. Můžete tak učinit mailem na info@eico.cz nebo poštou na adresu:
Eko-info centrum Ostrava
Brandlova 6
702 00 Ostrava

Jaká částka je vhodná jako dar?

Obecně lze říci, že pokud máte zájem pomáhat dlouhodobě, je nejvhodnější pro Vás i pro OS EICO zadat trvalý příkaz na pravidelnou měsíční platbu z Vašeho účtu placením stálé částky, např. 50, 100, případně více korun. Pokud nás chcete podpořit jednorázově, je vhodnější darovat částku v řádu stokorun, případně dle Vašich možností i více. Jakýkoli Váš dar je pro nás přínosem. Přínosem pro Vás může být nejen to, že si uděláte radost podporou dobré věci, ale i to, že si dar odepíšete ze základu daně:

Dary a možnost snížení základu daně z příjmu dle §20, odst. 8 zákona o dani z příjmů právnických osob

  • - hodnota daru musí činit alespoň 2000,- Kč
  • - v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého dle §34 zákona. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání dle §15, odst. 8 zákona o dani z příjmů fyzických osob
  • - hodnota daru, která přesáhne 2 % ze základu daně.

Za Vaši pomoc Vám velmi DĚKUJEME!

Ing. Ivana Mariánková
předsedkyně EICO