Naše služby

Rádi Vám připravíme program podle Vašich požadavků "na míru" nebo si vyberte z níže nabízených modulů. Na Vaše mailové, písemné nebo telefonické dotazy ochotně odpovíme. Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte nás! Těšíme se na naši jistě zajímavou, oboustranně přínosnou spolupráci.

Víkendové pobyty pro rodiče (prarodiče) s dětmi:
Od října 2005 realizujeme cyklus víkendů k posílení rodinných pout a mezigeneračních vztahů při společné práci a společných prožitcích. Jedná se o celoroční program v rámci projektu Český rok - Čtvero ročních období pro poznání zákonitostí běžícího času v přírodě: tvořivé rukodělné činnosti vhodné pro dané období, pozorování měnící se přírody, vhodná přirozená strava a bylinky na základě přírodních rytmů a potřeb těla, zkušenosti předků - lidové pranostiky, říkadla a písničky pro každý měsíc v roce. Vše probíhá formou interaktivních, pohybových a výtvarných her. Chceme dokázat, že spolupráce rodičů s dětmi může být zábavná pro všechny. Cílem pobytu je také vracet se k tradicím a zvyklostem předků, které postupně z našeho života mizí.

Víkendové pobyty pro Vaše zaměstnance s rodinami:
Zajímavá forma nepeněžní motivace zaměstnanců, jejímž sdělením je "Myslíme na Vás, víme, že během roku své práci hodně dáváte, proto bychom Vám rádi tuto snahu oplatili". Možnost sdílené úhrady nákladů zaměstnanci nebo zcela hrazeno zaměstnavatelem. Připravíme Vám komponovaný program prožitkového charakteru pro dospělé i děti, vždyť není to jen Komenským, že Češi si rádi hrají! Společně strávené chvíle příznivě ovlivní rodinnou pohodu Vašich zaměstnanců a umožní jim zdravě balancovat mezi pracovním a osobním životem. Je známo, že uspokojení v soukromé sféře zlepšuje vlastní přínos v zaměstnání a poznání rodinných příslušníků kolegů vede ke stmelení kolektivu.

Pobytové programy pro pracovní kolektivy:
Společný neformální zážitek a netradiční aktivity dokáží pozitivně vyladit vnímání zaměstnavatele, zvýšit motivaci a nastartovat rozvoj nenucených vazeb. Program je založen na promyšlené kombinaci různých typů interaktivních činností s vhodným zastoupením kreativních a outdoor aktivit, jejichž náročnost odpovídá cílům pobytu, možnostem skupiny a samozřejmě aktuálním podmínkám. Následná zobecnění pak směřují k připomenutí obecných principů týmové spolupráce, komunikace a k hledání paralel mezi čerstvou zkušeností a každodenní pracovní praxí. Teambuildingový efekt přichází spontánně, jako produkt pozitivních emocí a společných prožitků.

Pobyty v přírodě pro děti:
Připravujeme jedno i vícedenní pobyty pro děti (školní výlety, školy v přírodě, tábory) v Beskydech a Jeseníkách vždy s přírodní tématikou a možností kontaktu se zvířaty ve spolupráci s místními ekofarmáři.